• Green Machines,ni njeni agenti ili zastupnici neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak ili odgovornost nastalih zbog upotrebe ili nemogućnosti korištenja ove veb stranice ili usluga ili sadržaja koji su obezbeđeni sa ove veb stranice.
  • Ova veb stranica se isporučuje na osnovu „kao što je“ i nije sastavljena ili isporučena da bi zadovoljila individualne zahteve korisnika. Jedino je odgovornost korisnika da se zadovolji pre nego što sklopi ovaj ugovor sa Green Machines-om da će usluga koja je dostupna sa ovog veb sajta zadovoljiti individualne zahteve korisnika i biti kompatibilna sa hardverom i / ili softverom korisnika.
  • Informacije, ideje i mišljenja izražena na ovoj stranici ne treba smatrati profesionalnim savetima ili zvaničnim mišljenjem Green Machines-a i korisnicima se podstiče da se konsultuju sa stručnim savetima pre nego što preduzmu bilo kakve korake u vezi sa informacijama, idejama ili mišljenjima izraženim na ovoj stranici.
  • Kada ova stranica prikupi privatne podatke od korisnika, takve informacije neće biti otkrivene trećoj strani osim ako se ne postigne dogovor između korisnika i Green Machines. Zelene mašine mogu, po sopstvenom nahođenju, menjati ovaj ugovor ili bilo koji njegov deo u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.