• Η Green Machines χρησιμοποιεί cookies και παρεμφερή τεχνολογία για να συλλέγει δημογραφικά στοιχεία και να ταυτοποιεί τους επισκέπτες και τη χρήση από μέρους τους του ιστότοπου της Green Machines και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτό.
  • Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για να καταγράφουν τις κινήσεις σας μέσα σε ιστοτόπους. Ενδέχεται να συνδέουμε τις πληροφορίες από τα cookies με τα προσωπικά δεδομένα. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να εμφανίζουμε περιεχόμενο που ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας και να ελέγχουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας.
  • Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται τα cookies όποτε επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ωστόσο μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα να σας προειδοποιεί όταν απoστέλλονται cookies. Σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση κάποια τμήματα του ιστοτόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.